Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιό μας το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το οποίο διευθύνεται από τον κ. Κοντοσάκο Δημήτριο. Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και ενημέρωσης κυρίως των μαθητών μας, αλλά και των επισκεπτών μας. Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.

Καριεροσκόπιο

Το Καριεροσκόπιο αποτελεί την ελληνική έκδοση του Καναδικού εγχειριδίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας "CAREERSCOPE" των Norman Amundson, Gray Poehnell και Mark Pattern. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το λειτουργό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.